Рівненський державний гуманітрний університет та Український інститут націонльної пам’яті запрошують зяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської наукової конференції «ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ТА ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ», яка відбудеться 12 березня 2015 року.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Історія, пам’ять і політика пам’яті в теоретико-методологічному вимірі. 2. Моделі колективної пам’яті. 3. Офіційна пам’ять та контр-пам’яті. 4. Інституційні репрезентанти політики пам’яті (держава, політичні партії, політизовані організації та рухи, інститути культурного простору). 5. Меморіальна складова політики пам’яті: ідеологічна деколонізація символічного простору держави поміж мета-наративом та стратегіями опору. 4. Комеморативні практики у формуванні національної пам’яті. 5. Політика пам’яті та офіційна історіографія: проблеми (не)заангажованості формування історичного мета-наративу. 6. Війни пам’ятей в Україні та за кордоном: компаративний аналіз. 7. Основні моделі політики примирення та «подолання минулого».

Детальніше в інформаційному листі: Інформаційний лист Політика пам_яті (1)

22 травня 2015 року на історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка відбудеться Всеукраїнська наукова конференція «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть»

Пропонуються теми для обговорення:
Історіографія та джерела історії війн і збройних конфліктів у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть.
Події в Україні та світі напередодні Першої і Другої світових воєн та локальних збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
Стан післявоєнного облаштування політичної карти світу.
Воєнні дії на українських землях та європейському театрі воєнних дій; рух Опору (партизанський і повстанський рух, підпільна боротьба).
Економічна складова збройних конфліктів світового та локального масштабів: мобілізація національних і державних матеріальних ресурсів; мілітаризація економіки; окупаційний режим; економічне пограбування жертв агресії тощо.
Соціальний аспект збройних конфліктів світового та локального масштабів: масові переміщення населення; повсякдення в умовах окупації; міжетнічні та міжнаціональні конфлікти; колабораціонізм; військовополонені тощо.
Інформативний простір в умовах війни та збройних конфліктів.
Війна в історичній пам’яті.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають до 30 квітня 2015 р. надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі матеріали:

– заявку;
– текст статті;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – внесок

Матеріали надсилати на електронну адресу редакційної колегії: kafedravi@gmail.com

Зразок заявки

Прізвище, ім’я, по батькові учасника
Назва статті
Місце роботи (навчання), посада.
Контактний телефон (обов’язково); E-mail; поштова адреса (у разі необхідності пересилки матеріалів конференції)

Матеріали подаються українською мовою обсягом до 3 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);

– поля зліва, згори, знизу та справа – 20 мм; абзац – 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– ім’я та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12 у стовпчик, в порядку згадування;

– посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с.35], [5, арк.47];

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наданої інформації, відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики, професійно-змістову коректність,правильність посилань на літературні джерела несуть автори.

Зразок оформлення тексту

Антон Вакарчук

ВОЄННІ ДІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою [2,с.154].

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Васевич Р. Російська експансія в Середній Азії / Р.Васевич. – К.: Основи, 1996. – 317 с.
2. Шаповал Ю.І. М.С. Хрущов: Нарис політичної діяльності / Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал. – 1989. – №1. – С.103-1154.
3. Левітас Ф. Російський фактор в зовнішній політиці Богдана Хмельницького / Ф.Левітас // Історія в школі. – 2006. – березень (№ 3). – С. 4-7.
4. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). – ф.1, оп. 1, спр.1653, 88 арк.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок.
Організаційний внесок передбачає витрати на підготовку та друк програми та матеріалів конференції; інші організаційні витрати, пов’язані з її проведенням, і складає 100 грн.
Увага: обсяг тез не повинен перевищувати 3 сторінки. Кожна наступна, починаючи з «4», друкуватиметься за умови додаткової оплати в розмірі 25 грн за сторінку.

Оплата в гривнях відбувається шляхом поповнення карткового рахунку № 4731217104138340 в терміналах ПриватБанку. Отримувач: Стародубець Галина Миколаївна.

За відсутності квитанції, в електронному листі, що супроводжує заявку та тези, необхідно вказати ПІБ відправника, суму переказу, час переведення коштів.
Усі учасники конференції забезпечуються програмою та Матеріалами конференції у день її роботи. Пересилка відповідних матеріалів здійснюватиметься «Новою поштою» за додаткову плату на поштову адресу, вказану у заявках.

Адреса оргкомітету:
10008, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир,
державний університет імені Івана Франка;
історичний факультет,
кафедра всесвітньої історії.
Тел.: (096)9255839 – Анатолій Володимирович;
(093)1189906 – Галина Миколаївна;
E-mail: kafedravi@gmail.com

Конференція «Європейська інтеграція. Історія, сьогодення, перспективи»

Дедлайн – 30 березня 2015 року
Мови – українська, російська, польська, німецька, англійська
Форма участі – заочна

Шлях євроінтеграції – складний та тернистий. І у кожної країни він різний. Метою даної конференції є емпіричне дослідження досвіду обраних учасниками країн та особливості суспільних, економічних, соціокультурних, гендерних та ін. трансформацій і перетворень на шляху руху країн європейського континенту до Об’єднаної Європи – від асоційованого членства до набуття повноцінного статусу країни-члена ЄС.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, вчені, науковці, а також дипломовані фахівці та експерти з таких дисциплін як: філософія; історія; історія політичних і правових учень; політологія та теорія геополітики; культурологія; правознавство; міжнародне публічне право (дипломатичне право і консульське право; міжнародне гуманітарне право; міжнародне морське право; міжнародне кримінальне право; право міжнародної безпеки; право міжнародних договорів; право міжнародних організацій); теорія і практика прийняття управлінських рішень (моделювання ситуацій); соціологія, тощо.

За підсумками конференції буде видано збірник. Учасники (на їхню вимогу) забезпечуються електронними сертифікатами.

В рамках конференції оголошується конкурс кращої роботи. Переможець отримує грошову винагороду у розмірі 100 євро.

Обсяг статті становить 3-5 сторінок. До конкурсної роботи автор додає коротку (50-100 слів) біографічну довідку про себе у довільній формі. Біографічна довідка мусить включати адресу, на яку автор хоче отримати примірник збірника.

Електронний збірник робіт буде доступний на сайті з 15 квітня. Друкований збірник робіт буде розіслано до 1 травня.

Заявка оформлюється за формою: Прізвище_назва статті, Прізвище_біографія, Прізвище_квитанція.

Повна заявка повинна буде надіслана до 30 березня на адресу conference@sii.org.ua з зазначенням в темі листа: Прізвище_конференція.

Вартість
Вартість участі в конференції – 120 грн., що включає в себе примірник конференції, його пересилку поштою, а також редакційні витрати.
Після здійснення оплати учасник разом із короткою біографічною довідкою та статтею надсилає відскановану квитанцію про оплату або ж, у разі здійснення електронного переказу, його скріншот. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.
У випадку питань просимо звернутись до Оргкомітету.
Контакти організаційного комітету
Громадська організація «Інститут суспільних ініціатив»
Телефон: 093 347 30 79 – Альберда Тарас Григорович
Електронна пошта: conference@sii.org.ua

Деталі: http://sii.org.ua/conference-eurointegration/

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Четвертих Міжнародних Шевченківських читаннях «Доля Тараса Шевченка на засланні», присвячених 165-річчю від часу переведення Т.Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення, яке відбудеться 16 квітня 2015 р. на базі Шевченківського національного заповідника в м. Канів (Україна).

У рамках читань відбудеться круглий стіл «Шевченкознавство на Південному Уралі і в Казахстані у XXXXI ст, на якому буде обговорено такі теми:

1.      Історія і досягнення південноуральського шевченкознавства.

2.      Сучасний стан оренбурзького шевченкознавства на початку XXI ст.

3.      Сторінки історії шевченкознавства у Казахстані.

4.      «Дорогами Кобзаря»-2013: результати міжнародної науково-освітньої експедиції на Аральске море.

5.      Міжнародні Шевченківські читання 2012–2014 рр.: досвід і перспективи, презентація видань. 

 На наукових читаннях також пропонується розглянути наступні питання:

·      обставини життя Т. Г. Шевченка на засланні й Новопетровському укріпленні;

·      оточення і звязки Т. Г. Шевченка у період заслання і служби в Новопетровському укріпленні;

·      літературна і художня творчість Т. Г. Шевченка на засланні і в Новопетровському укріпленні;

·      тема заслання Т. Г. Шевченка в музейних колекціях і бібліотечних фондах;

·      період заслання Т. Г. Шевченка у сучасному українознавстві і педагогіці;  

·      Т. Шевченко і національні літератури (твори, переклади, видання);

·      шевченкознавство в національних наукових традиціях країн світу.

 Участниками читань і круглого столу будуть вчені історики, філологи, літературознавці, мистецтвознавці, культурологи з України, Россії, Казахстана, працівники закладів освіти і культури, співробітники музеїв, бібліотек, представники суспільних организацій, краєзнавці, вчителі.

Робочі мови наукових читань – українська, російська.

Можлива участь в очній і заочній формах (з  поданням текстів).

За результатами читань і круглого столу планується видання збірника статтей і матералів. Заявки на участь (із вказівкою ПІБ, місця роботи, посади, контактних данних) просимо направляти до 30 березня 2015 р. за адресами: tarasovagora@ukr.net (Шевченківський національний заповідник); itsh2014@gmail.com (Інститут Тараса Шевченка).

ІV Всеукраїнськ науково-практична конференція за назвою: Гендерна проблематика та антропологічні горизонти

Дата початку: 24.04.2015
Дата завершення: 25.04.2015

Мета конференції: Обговорити та проаналізувати гендерні тенденції у гуманітарній науці в контексті інтелектуально-духовних змін сучасної культури. Розробити науково-практичні підходи до розширення ефективного вивчення проблем гендеру у сфері антропології. А тому запрошуємо до участі студентів, аспірантів та викладачів філософів, культурологів, істориків, соціологів, психологів, філологів та ін.

На конференції передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

1. Методологія гендерних досліджень.
2. Гендерні дослідження у психології та педагогіці. Гендерні стереотипи освіти.
3. Гендерна проблематика та літературна творчість.
4. Гендерна тематика мас-медіа та реклами.
5. Гендерні ролі в історії.
6. Філософія статі.
7. Критичний підхід у тлумаченні гендеру.

Заявку на участь у роботі конференції (форма заявки додається) та матеріали (статті) просимо надсилати до 15 лютого 2015 р. за адресою:

Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800,

або на е-mail: maria.petrushkevych@ukr.net

З питань організації звертатися за тел.: 097 945 44 16 Петрушкевич Марія Стефанівна (зав. кафедрою гендерних досліджень) або 097 496 05 08 Зайцев Микола Олександрович (зав. кафедрою культурології та філософії).

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції “Володимир Великий – творець першої Української Держави”, яка відбудеться 11–12 травня 2015 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради).

Основні напрями роботи:
I. Життя і діяльність Володимира Великого.
II. Історія Середньовічної України.
III. Культура українського середньовіччя.
IV. Поширення християнства та роль церкви в Середньовічній Україні.
V. Джерелознавство та проблеми української медієвістської археографії.
VI. Середньовічна Україна в українській та зарубіжній історіографії.
VII. Постать князя Володимира у літературі та мистецтві.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок – 200 грн. (гроші буде використано виключно для публікації матеріалів конференції).

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних просимо надсилати до 1 травня 2015 р. на адресу (на ім’я одного з членів оргкомітету): Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001 або на Е-mail:
Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863)
Вячеслав Корнієнко: aqwila@ukr.net (+38097-1800106)

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Кінцевий термін подачі матеріалів 1 липня 2015 р.
Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська.
До статті додати назву, ім’я автора і розширені анотації (близько 500 друкованих знаків) українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Запрошуємо до участі у заочній всеукраїнській науково-практичній  конференції “Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття” студентів, аспірантів та науковців.
Захід відбудеться 26-27 лютого 2015 року у м. Хмельницький.
Кінцевий термін реєстрації: до 25 січня 2015 року.

На конференції планується розгляд таких проблем:                                          

  1. Поетика. Жанрова різноманітність лірики М.Рильського.
  2. Максим Рильський і становлення національної ментальності.
  3. Вивчення творчості М.Т.Рильського в загальноосвітній та вищій школі.
  4. Неокласики і М.Рильський.
  5. Духовність, культура, мистецтво, історія в житті і творчості М.Рильського.
  6. Літературно-художня критика, літературознавство, фольклористика, етнографія, мистецтвознавство, лінгвістика  в житті і творчості письменника.
  7. М.Рильський як науковець і педагог.
  8. Перекладознавство в художній практиці письменника.
  9. Новітня українська література і час.
  10. Тенденції розвитку української та іноземної мови на сучасному етапі.

Вимоги до оформлення статей та більш деальна інформація тут: конференція Хмельницький

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої науково-практичної конференції
«Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації
вітчизняної вищої школи», яка відбудеться 26 грудня 2014 року.

З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон:

066-574-8717
095-736-8915

Подробиці дивіться у вкладеному файлі: Конференція_Дніпропетровськ_2014

Причорноморський центр досліджень проблем суспільства 12-13 грудня
2014 р. проводитиме в місті Одесі міжнародну науково-практичну конференцію «Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення».

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями в сфері філософських, історичних, соціологічних та політичних наук.

Останній термін подання матеріалів для участі в заході: до 9 грудня 2014 року (включно).

Просимо Вас розглянути можливість участі в цьому заході.

Інформацію про конференцію можна переглянути в прикріпленому до листа файлі: odesa_conf_ukr

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародного наукового симпозіуму «Роль особистості в історії» (До 100-річчя з дня народження П. Т. Тронька, доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, Героя України) в рамках міжнародної науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ» – 2015.
Метою симпозіуму є дослідження тематики, пов’язаної з науковими інтересами видатного історика, краєзнавця, громадського діяча Петра Тимофійовича Тронька.
Проведення симпозіуму заплановано на червень 2015 р. (Україна, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблево).
Орієнтовні напрямки роботи симпозіуму:
П. Т. Тронько в історичній науці та краєзнавстві.
Краєзнавство та історична регіоналістика.
Історія міст і сіл України.
Видатні особистості в історії України.
Роль особистості у міжнародних відносинах і зовнішній політиці.

Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються до 30 січня 2015 р.

До початку роботи симпозіуму планується публікація наукових доповідей учасників у фахових виданнях «Історичний архів» та «Чорноморський літопис».
З питань участі в симпозіумі звертатися до: д.і.н, професора Сінкевича Євгена Григоровича, д.і.н. професора Котляра Юрія Вадимовича
Контактний телефон: +38 050-8205726

Детальніше у файлі: Міністерство освіти і науки України zaproszenia