Про нас


Співголови Центру молодіжних інновацій:
abrazumova

Абразумова Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін ННІ історії і філософії.
Тел. 0636536138


konograi

Конограй Володимир Анатолійович

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та агробіології ННІ природничих наук.
Тел. 0962896758


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр молодіжних інновацій, надалі Центр, створений та діє відповідно до Конституції України, частини 2 статті 38 Закону України «Про вищу освіту» та цього Положення.

1.2. Центр створено на громадських засадах та принципі добровільності;

1.3. Статус: дорадчо-консультативний орган ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

1.4. Діловодство Центру здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.5. Центр самостійно, відповідно до цього Положення, визначає умови членства, структуру, порядок управління.

1.6. Положення про Центр затверджується вченою радою

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Головною метою Центру молодіжних інновацій є здійснення науково-просвітницької діяльності, заохочення інноваційних та інтеграційних технологій розвитку особистості, підтримка талановитої студентської молоді та молодих науковців, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісної самореалізації.

2.2. Основні напрями діяльності Центру.

2.2.1. Інформаційний:

 • здійснення консультативно-інформаційної підтримки університетської молоді за різними напрямами навчальної, наукової, соціальної, громадської та інших видів інноваційної діяльності;
 • моніторинг потреб та проблем українського соціуму з метою пошуку
 • інформування про діяльність Центру, популяризація його діяльності за допомогою засобів масової інформації, офіційного Сайту університету, студентського телебачення, інформаційного стенду Центру;
 • налагодження співпраці з подібними центрами та громадськими організаціями в Україні та за кордоном.
 • підтримка освітніх проектів;
 • розповсюдження інформації та консультування щодо програм академічного обміну студентів, міжнародних грантів на наукову діяльність та стипендій на навчання, Всеукраїнських стипендіальних програм, конкурсів та олімпіад;
 • встановлення зв’язків із міжнародними освітньо-науковими;
 • створення банку нових місць практики та стажування для студентів та
 • пошук шляхів реалізації продуктивних молодіжних ідей щодо модернізації навчально-виховного процесу у сучасному закладі освіти;
 • сприяння у розробці та апробуванні авторських методик та навчальних технологій, інноваційних методів, раціоналізаторських прийомів та форм роботи, моделей навчального та виховного процесів, управлінської діяльності у межах виконання навчальних (курсових та дипломних) й наукових проектів та проходження практики;
 • мотивація у розробці ідей та інноваційних підходів щодо самостійного отримання знань в умовах XXI століття;
 • реалізація нестандартних та ефективних ідей реклами освітніх послуг;
 • організація літніх шкіл за окремими науковими напрямами чи проблемами;
 • заохочення та підтримка науково-пізнавальних інтересів та науково-дослідної діяльності молодого покоління науковців;
 • створення банку наукових та науково-практичних ідей з подальшою розробкою науково-дослідницьких та інвестиційних проектів молоді з пріоритетних напрямів розвитку суспільства;
 • підтримка ідей і експериментальних розробок нових технологій, що забезпечують сталий розвиток, екологічну безпеку та добробут;
 • популяризація науки у молодіжному середовищі та створення нового формату інтелектуального дозвілля молоді (спільно з Радою молодих учених університету);
 • проведення науково-інноваційних сесій, організація наукових баталій;
 • зустрічі з провідними науковцями університету, Черкащини, України, світу;
 • участь у роботі Професорського клубу університету;
 • співпраця з учасниками Малої Академії Наук.

2.2.4. Соціальний:

 • підтримка соціальних ініціатив;
 • моніторинг потреб ринку праці Черкаської області та пошук потенційних роботодавців;
 • психологічна допомога;
 • підтримка центрів дошкільного та позашкільного розвитку дитини;
 • підтримка інновацій у підходах до інклюзивної освіти;
 • запровадження інноваційних підходів до профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді;
 • участь в організації дозвілля молоді та спортивному житті університету (конкурси, змагання, турніри, шоу, виставки, культпоходи, концерти тощо);
 • апробація та реалізація молодіжних ідей вирішення актуальних проблемних питань;
 • нові профілі традиційних акцій, які проводить університет.

2.2.5. Територіальний (регіональний):

 • вироблення принципово нових ідей формування сучасного іміджу ЧНУ імені Богдана Хмельницького як «Університету в місті, міста в університеті»;
 • втілення інноваційних підходів щодо шляхів розвитку університету, удосконалення дизайну студентського містечка;
 • розробка символіки університету (тематичної, а також окремих підрозділів, дизайн нагрудних значків для випускників та студентів університету, багерів та білбордів університету, символіки Черкас як студентського міста, символіки університету як учасника різних регіональних заходів тощо);
 • ініціювання створення позауніверситетських майданчиків для спілкування науковців та фахівців університету з місцевим населенням щодо наукових, соціально-економічних, політичних, правових, гуманітарних та інших актуальних питань;
 • охорона історико-культурних пам’яток та заповідних місць Черкащини, їх популяризація через пошук нових підходів до організації екскурсійної діяльності, виставок, фестивалів у регіоні;
 • співпраця з громадськими організаціями міста та області;
 • ініціювання та організація регіональних заходів.

2.2.6. Правовий (юридичний):

 • надання правової (юридичної) допомоги (в тому числі – силами стажистів Юридичної клініки ЧНУ);
 • організація правових лекторіїв для молоді;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед студентів та молодих науковців щодо прав інтелектуальної власності та суспільних наслідків академічної нечесності;

3. ЗАГАЛЬНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

3.1. Створення «Банку ідей» молодих науковців Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

3.2. Організація круглих столів.

3.3. Створення дискусійного клубу (Платформи захисту проектів та ідей);

3.4. Пошук можливих майданчиків втілення ідей.

3.5. Створення лабораторій для розробки, тестування та втілення інноваційних ідей.

3.6. Зустрічі з потенційними інвесторами.

3.7. Організація презентацій проектів та обміну ідеями.

3.8. Зустрічі з переможцями стипендіальних програм, студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що продовжують навчання за кордоном в магістратурах та аспірантурах.

3.9. Ініціювання, організація та проведення благодійний акцій, ярмарків, фестивалів, концертів, чемпіонатів талантів (мистецьких, комп’ютерних, дизайнерських, краєзнавчих тощо) за участі інших ВНЗ та громадських організацій.

3.10. Проведення тренінгів, майстер-класів.

3.11. Проведення щорічного Форуму інноваційних ідей молодих науковців Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ

4.1. Органами управління Центру є: ректор університету, координатор, співголови центру, консультативно-експертна рада.

4.2. Координатор ради:

 • пропонує основні напрямки діяльності Центру;
 • затверджує необхідні документи організаційної діяльності Центру;
 • затверджує склад тимчасових комісій та груп для розробки і реалізації окремих питань, проектів, програм тощо;
 • розглядає питання, пов’язані із зарахуванням до консультативно-експертної ради Центру;
 • затверджує склад делегацій, які представляють Центр на наукових форумах та інших заходах;

4.3. Співголови центру:

 • сприяють залученню обдарованих студентів, аспірантів та молодих науковців до виконання науково-дослідних розробок, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та спонсорської допомоги;
 • сприяють інноваційно-патентній діяльності молодих вчених, висвітленню результатів науково-дослідної роботи через наукові видання й електронні засоби масової інформації;
 • інформують молодих вчених щодо розкладу конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, адрес фондів підтримки молодих вчених;
 • надають допомогу в публікації наукових статей та участі в наукових конференціях, що проводяться в університеті та інших організаціях;
 • ініціюють і організовують проведення лекцій та науково-практичних семінарів провідних фахівців для молодих вчених;
 • сприяють розвитку міжвузівського співробітництва молодих вчених;

4.4. Консультативно-експертна рада Центру:

 • проводить періодичні збори, спрямовані на координацію зусиль Центру, виявлення та вирішення основних проблем молодих науковців та організацію заходів, що мають на меті розвиток та покращення їхньої діяльності;
 • визначає найкращі інноваційні ідеї, запропоновані молодими науковцями Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на щорічному Форумі та відповідно авторів, які нагороджуються ректорською премією;

4.5. До складу консультативно-експертної ради Центру молодіжних інновацій на громадських засадах, на підставі письмової заяви, поданої особисто, можуть входити: провідні науковці, винахідники, автори наукових та науково-практичних розробок, автори патентів, бізнесмени, роботодавці, успішні люди, громадські організації та активісти, державні структури, учасники і переможці конкурсів та програм (з числа випускників ЧНУ імені Богдана Хмельницького), члени студентської ради університету, ініціативна, креативна та талановита молодь.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Ректорат, навчально-наукові інститути, факультети, науково-дослідний департамент, кафедри університету повинні всебічно сприяти діяльності та найповнішому інформаційному забезпеченню Центру молодіжних інновацій.

Comments are closed